PROVINCIALE SUBSIDIE voor INWONERS INITIATIEVEN

Bewonersinitiatieven zorg (Subsidie)

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat de zorg in de provincie verbetert? Een initiatief dat mensen in staat stelt de zorg voor elkaar goed op te pakken? Dan kan u wellicht gebruik maken van deze subsidie.

Aanvraagformulier subsidie Bewonersinitiatieven zorg

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. We beoordelen de aanvragen iedere maand.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage voor een project is 20.000 euro.

Voor wie

Deze subsidie is voor bewoners.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden. We geven hier een korte uitleg. De uitgebreide voorwaarden kunt u lezen in de officiële regeling (die juridisch leidend is), onder Relevante documenten.

 • Het gaat om een kleinschalig, informeel plan dat de zorg in uw omgeving verbetert
 • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners
 • U heeft het plan besproken met gemeente en professionals in de zorg
 • Het project komt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op gebied van zorg in de regio ten goede
 • Het plan past binnen eventuele regionale zorgvisie(s)
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren De subsidie is niet voor:
 • exploitatiekosten en kosten voor regulier onderhoud
 • afbetaling van schulden en regulier onderhoud
 • structurele personele kosten
 • grote restauraties aan gebouwen, (kleine projecten, waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid, zijn bespreekbaar)

Relevante documenten

Addendum Zorg Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ( PDF-bestand, 615 KB)

Procedure

 1. U bespreekt uw project

Bespreek uw projectvoorstel eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of deze subsidie geschikt is voor uw project. U kunt daarvoor een afspraak maken via ons subsidieadviesloket:

telefoon: 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

 1. U doet een aanvraag

U kunt uw subsidie online aanvragen. Het formulier is hier vanaf 20 oktober te vinden.

 1. De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. U hoort binnen 12 weken of de subsidie is toegekend.

 1. De provincie controleert en betaalt uit

Als we de volledige aanvraag ontvangen hebben, nemen we een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Vervolgens maken we het geld zo snel mogelijk aan u over.    Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken nadat u antwoord heeft gekregen, bezwaar indienen. Meer daarover bij ‘Bezwaar en beroep’.

 1. U legt verantwoording af

Wij vragen u na afloop hoe het project is verlopen. Dat kan met de zogenaamde ‘aanvraag tot vaststelling van de subsidie’.

Als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd, kunnen we de subsidie intrekken. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met ons subsidieadviesloket:

telefoon 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

of onze website

Subsidie voor bewonersinitiatieven

Helaas kunt u momenteel geen aanvraag indienen, want het budget is voor de rest van het jaar uitgeput. Vanaf 1 januari 2018 gaat de regeling weer open.
Wilt u van gedachten wisselen over uw (aanstaande) bewonersinitiatief of hebt u inspiratie nodig? Kijk dan op www.ideeenbankgroningen.nl of neem contact met ons op: 050-316 47 92

Heeft u een goed idee om uw wijk, dorp of straat mooier, leuker en beter te maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van maximaal 10.000 euro. Alleen inwoners (particulieren), verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen.

Criteria

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid. Uit het voorstel moet blijken dat het project een duurzaam karakter heeft: wat is het effect op de lange termijn bijvoorbeeld voor energiebesparing en -opwekking of voor het versterken van sociale verbanden en structuren in dorpen en wijken.
 • Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners en belanghebbenden.
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
 • Projecten mogen niet in strijd zijn met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen).
 • De initiatiefnemers steken zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren: deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel.

Wanneer past een aanvraag niet?

 • Er wordt géén bijdrage verleend in de exploitatie, voor afbetaling van schulden en regulier onderhoud.
 • Structurele personele kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Eénmalige en kortdurende kosten noodzakelijk voor het project zijn bespreekbaar, alleen als dit bijdraagt aan de sociale vitaliteit in een dorp/wijk.
 • Grote restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten, waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid, zijn bespreekbaar.

Ook belangrijk

 • Evenementen kunnen een maximale bijdrage krijgen van 25 procent van de totale begroting en krijgen éénmalig een bijdrage.
 • De uitvoering van een project kan meerdere jaren betreffen, maximale bijdrage is 10.000 euro.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage is 10.000 euro per project. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Maandelijks worden de aanvragen beoordeeld.

Inleverdata

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. De beoordelingscommissie komt een keer per maand bij elkaar.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie of wilt u uw aanvraag op papier indienen?

Bel ons dan op: 050 – 316 49 11.

Aanvraagformulier

Facebook berichten

1 dag geleden

Provincie Groningen

Wat is jouw favoriete vrijwilligersorganisatie? De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs loopt nog tot en met 30 september. Organisaties maken kans op een cheque van € 3.000! 🏆https://www.provinciegroningen.nl/actueel/provinciale-vrijwilligersprijs/ ... Bekijk meerBekijk minder

Bekijk de pagina op Facebook

4 dagen geleden

Provincie Groningen

Suikerbieten oogsten in Zandeweer ... Bekijk meerBekijk minder

Bekijk de pagina op Facebook
2017-10-31T13:51:25+00:00